Tin tức- Thông báo

Hệ thống mã nguồn mở Moodle

 
 
Hình của ChipchipSoft .
Hệ thống mã nguồn mở Moodle
Bởi ChipchipSoft . - Wednesday, 17 May 2023, 11:21 AM
 

 • 1.  Mục đích

  Module kết nối với moodle - hệ thống tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng, được thiết kế với mục đích nhằm tự động hóa công tác tổ chức thi trắc nghiệm, chấm điểm và nhập điểm, tạo ra sự công bằng cũng như tăng cường khả năng quản lý, đánh giá thí sinh. Module được sử dụng kèm theo Phần mềm quản lý đào tạo của công ty ccsTrain và ccsTrainPro để chuyển hồ sơ sinh viên từ phần mềm sang hệ thống thi trắc nghiệm moodle.

 • 2.  Giới thiệu sơ bộ về hệ thống mã nguồn mở moodle

  Cộng đồng Moodle Việt Nam được thành lập tháng 3 năm 2005 với mục đích xây dựng phiên bản tiếng Việt và hỗ trợ các trường triển khai Moodle. Từ đó đến nay, nhiều trường đại học, tổ chức và cá nhân ở Việt Nam đã dùng Moodle. Có thể nói Moodle là một trong các LMS (Learning Management System - hệ thống quản lý học tập) thông dụng nhất tại Việt Nam hiện nay.

  Một câu hỏi đặt ra là Moodle trị giá bao nhiêu? Một thống kê thú vị tại http://www.ohloh.net/projects/25 kết luận Moodle đáng giá 20 triệu USD nếu bạn phải xây dựng một hệ thống tương tự như thế từ đầu. (Sưu tầm từ internet)

  Với những lợi thế của moodle như trên, công ty chúng tôi quyết định không viết mới lại từ đầu hệ thống thi trắc nghiệm, mà thừa hưởng từ hệ thống mã nguồn mở moodle để hỗ trợ nhà trường triển khai và khai thác hiệu quả hệ thống này.

  Mặc dù moodle là hệ thống mạnh, có nhiều ưu điểm, song để áp dụng vào một trường học ở Việt Nam vẫn gặp một số khó khăn:

  -> Việc cập nhật sinh viên chưa linh hoạt, thủ công, mất nhiều thời gian. Không phân lớp, ngành cụ thể, trong khi sinh viên một trường rất nhiều.

  -> Việc chuyển đổi câu hỏi giữa các chương, môn học chưa linh hoạt.

  -> Lập đề thi trắc nghiệm ngẫu nhiên chỉ có dạng ngẫu nhiên không xác định câu hỏi (Lấy ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi, các sinh viên trong kỳ thi đó có các câu hỏi khác nhau trong đề thi) , chưa có dạng ngẫu nhiên xác định câu hỏi (Lấy ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi nhưng các sinh viên trong kỳ thi đó điều có các câu hỏi như nhau trong đề).

  -> Được phát triển bởi các chuyên gia nước ngoài nên các mẫu biểu (Danh sách, bảng điểm…) không phù hợp với các trường Việt Nam .

  -> Các thao tác tạo khóa học, kỳ thi, ra đề thi …còn phức tạp. khó cho cán bộ không chuyên về tin học.

  -> Là hệ thống độc lập với các hệ thống quản lý sinh viên trong trường, nên không thừa hưởng được danh sách sinh viên, phân ngành, phân lớp sẵn có tại trường.

  Để khắc phục các khó khăn trên, Công ty chúng tôi đã viết module Kết nối hệ thống phần mềm quản lý đào tạo với hệ thống moodle, nhằm giúp cho người quản lý nhẹ nhàn trong việc áp dụng hệ thống vào nhà trường, tận dụng được những gì đã có, không mất thời gian làm lại từ đầu.

 • 3. Một số tính năng chính của module kết nối

  Kết nối ngành học, lớp học, học phần từ Hệ thống phần mềm quản lý sang moodle.

  Chuyển danh sách sinh viên từ phần mềm quản lý đào tạo sang moodle để thành thí sinh tham gia các kỳ thi.

  · Tổ chức các kỳ thi trong từng môn học. (Xác định câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi sẵn có, cho điểm từng câu, thời gian thi, mật khẩu đề thi )

  · Xem hệ thống ngân hàng câu hỏi theo từng nhóm (theo từng ngành, theo câu hỏi khó, câu hỏi dễ).

  · Xem và in bảng điểm theo lớp, xuất danh sách điểm sang excel.

  · Chuyển điểm vào phần mềm quản lý đào tạo theo học phần, theo cột điểm (Mỗi học phần có nhiều cột điểm, điểm kỳ thi sẽ được đưa vào đúng cột điểm của nó)

  · Module Kết nối với tất cả cán bộ giảng viên trong phần mềm đào tạo, cho phép cán bộ giảng viên đăng nhập vào hệ thống, tuy nhiên giới hạn về các chức năng. Việc phân quyền này sẽ do Admin (người quản trị cao nhất) cho phép như:

  - Giảng viên được phép tạo, sửa, xóa đề thi hay không;

  - Được phép xem điểm hay chuyển điểm vào phần mềm quản lý đào tạo hay không…